Німецький центр Аренс і Шварц

Будь-яка юридична допомога

+380 97 947 0991

Апостилізація в Україні та в Німеччині

Апостиль з середини 2010 року замінив раніше використовувану легалізацію. Апостиль використовується на оригіналах документів з тим, щоб документи мали юридичну силу в міжнародному правовому обороті. Для укладення шлюбу, возз’єднання сім’ї, реєстрації фірм і т. д. ми пропонуємо Вам можливість проводити апостилизацию через нас, щоб Ваші документи визнавалися дійсними в німецькому, українському та європейському юридичному обороті. Тобто, Вам не потрібно буде особисто присутнім у відповідних органах влади, що дозволить Вам заощадити час і гроші. Апостилізація через нас займає в Україні 1-4 дня. Апостилизацию в Німеччині ми проводимо за 1-2 робочих дні. Але потрібно враховувати час на поштову пересилку.

Апостилізація в Україні для українських документів

Для початку Вам знадобиться оригінал документа, який необхідний для німецької юридичної обороту

Увага! Радянські документи не підлягають апостилізації, так як органи тієї влади не існують.

Оригінали документів повинні бути підготовлені для апостилізації. Якщо це судові рішення, повинна бути посвідчена їх законна сила і зазначено місце зберігання. В іншому випадку Міністерство юстиції відхилить апостилизацию. Орган влади, що стоїть вище над органом, який видав, запевняє гербову печатку і підпис службовця, який видав документ. Документи цивільного стану, видані відділом ЗАГС, запевняють районні органи юстиції. Тут потрібно враховувати відмінності у юрисдикції. Довідки з місця проживання запевняє Міністерство зовнішніх справ у Києві. Документи цивільного стану особистості запевняє Міністерство юстиції в Києві. Документи про освіту – Міністерство культури і т. д. При наявності попереднього засвідчення, апостиль ставиться на оригінал документа. Ми поставимо для Вас апостилі на всі українські документи протягом декількох днів.

Апостилізація німецьких документів в Німеччині

Для початку Вам знадобиться оригінал документа, необхідного в українському правовому обороті в підготовленому для апостилізації вигляді. Попереднє засвідчення в більшості випадків не потрібно, хіба що іноді. Для апостилізації в Німеччині також немає централізованого органу. За апостилизацию залежно від документа відповідають окружні управління (раніше адміністрації округу), окружні суди або управління поліції. За принципом федеральної організації залежно від федеральної землі відрізняється і юрисдикція. Ми можемо поставити апостилі на всіх німецьких документах в Німеччині протягом одного тижня.

Правові підстави

Апостиль є формою запевнення, прийнятою в міжнародному документообіг. Апостиль застосовується в правовому обороті між тими державами, які є членами багатосторонньої Гаазької угоди номер 12 про звільнення офіційних документів від дипломатичного засвідчення або легалізації. Апостиль засвідчує справжність підпису, якості, в якій виступала підписує особа, а також при наявності автентичність відбитку печатки або штампа, поставлених на документі (ст. 5 Угоди).

Документи часто визнаються органами влади або судами іншої держави тільки тоді, якщо їх достовірність або доказова цінність будуть підтверджені певним способом. Часом трапляється, що формально справжній іноземний документ невірний за змістом. У міжнародному документообіг повинно бути підтверджено, що документи, які використовуються в інших країнах як доказові документи, дійсно видані уповноваженим для цього органом, а також вірні за змістом. Для цього є цілий ряд міжнародних прийнятих правил (див. нижче).

Для документів деяких країн паралельна легалізація не є необхідністю в силу міжнародних правових договорів або ж її замінює «Гаазький апостиль». «Гаазький апостиль» – також, як і легалізація – є підтвердженням справжності офіційного документа. Однак апостиль – на відміну від легалізації – видається певним органом влади держави, в якій був виданий документ. Участь консульських службовців держави, в якому буде використовуватися документ, що більше не є необхідним.

Всі перераховані вище способи мають винятковою метою підтвердження достовірності і правильності офіційного документа. Додатково слід розмежовувати питання про те, задовольняє чи іноземний офіційний документ внутрішнім розпорядженням про дотримання встановленої форми. Україна є країною-учасницею Гаазької угоди про звільнення офіційних документів від легалізації від 5 жовтня 1951 року. Таким чином, для використання німецьких документів в Україні і українських документів не вимагається легалізація з попередніми посвідченням і перезаверением. Для цього застосовується процес апостилізації.

ukrainisches Bachelordiplom mit beglaubigter Übersetzung und Apostille - Диплом бакалавра із завіреним перекладом та апостилем - Диплом бакалавра с заверенным переводом и апостилем

Завірений переклад українського свідоцтва про народження з апостилем - заверенный перевод украинского свидетельства о рождении с апостилем - beglaubigte Übersetzung einer ukrainischen Geburtsurkunde mit Apostille

завірений переклад українського свідоцтва про шлюб з апостилем - заверенный перевод украинского свидетельства о браке с апостилем - beglaubigte Übersetzung ukrainischer Heiratsurkunde mit Apostille

(48 людина, в середньому: 3.79/5)

^