Німецький центр Аренс і Шварц

Будь-яка юридична допомога

+380 97 947 0991

Набуття громадянства України, найпоширеніші причини

получение украинского загранпаспорта (биометрического) / отримання українського закордонного паспорта (біометричного) / Beschaffung von ukrainischen (biometrischen) Reisepässen

Ми з радістю допоможемо вам з усіма питаннями щодо громадянства України, наприклад підтвердження громадянства України, набуття громадянства України тощо.

Отримання громадянства України за народженням

Зазначені умови діють з 1 березня 2001 року (набрання чинності Законом України «Про громадянство України»).

Вимоги для набуття громадянства України за народженням:

Відповідно до статті 7 Закону України «Про громадянство України» громадянином України є особа, яка відповідає хоча б одній з умов:

 • батьки або один з батьків на момент її народження були громадянами України;
 • народилася на території України від осіб без громадянства, які на законних підставах проживають на території України;
 • народилася за межами України від осіб без громадянства, які постійно на законних підставах проживають на території України, і не набула за народженням громадянства іншої держави;
 • народилася на території України від іноземців, які на законних підставах проживають на території України, і не набула за народженням громадянства жодного з батьків;
 • народилася на території України, одному з батьків якої надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, і не набула за народженням громадянства жодного з батьків або набула за народженням громадянство того з батьків, якому надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні.
 • народилася на території України від іноземця та особи без громадянства, які на законних підставах проживають на території України, і не набула за народженням громадянства того з батьків, який є іноземцем;
 • є новонародженою дитиною, знайденою на території України, обоє з батьків якої невідомі (знайда).

Особа, яка має право на набуття громадянства України за народженням, є громадянином України з моменту народження.

Як подати заяву на громадянство?

В першу чергу в ДМС необхідно подати заяву на отримання довідки про реєстрацію особи громадянином України.

Після цього можна подати заяву на оформлення внутрішнього та закордонного паспорта.

Хто може подати заявку?

Обоє батьків разом, або окремо, або інші законні опікуни.

Необхідні документи:

Паспорт, закордонний паспорт, або документ, який його замінює, що посвідчує особу заявника та документ, що підтверджує місце проживання заявника в Україні або постійне проживання за кордоном. (Свідоцтво про реєстрацію). При необхідності потрібен завірений переклад тексту документа на українську мову.

Крім того, в залежності від причини прийняття громадянства подаються:

1. Особа, батьки або один із батьків якої на момент народження були громадянами України (ч. 1 ст. 7 Закону), один із батьків подає такі документи:

 • заява про реєстрацію набуття особою громадянства України за народженням;
 • копія свідоцтва про народження особи;
 • копії посвідок на постійне проживання в Україні для осіб без громадянства або інших документів, які підтверджують, що на момент народження особи її батьки були особами без громадянства та на законних підставах проживали на території України.

2. Особа, яка народилася за межами України від осіб без громадянства, які постійно на законних підставах проживають на території України та не набули громадянства іншої держави за народженням (частина третя статті 7 Закону), хоча б від одного з батьків:

 • заява про реєстрацію набуття громадянства України хоча б одним із батьків;
 • копія свідоцтва про народження або іншого документа, що підтверджує факт народження особи за межами України;
 • копії посвідок на постійне проживання в Україні для осіб без громадянства або інших документів, які підтверджують, що на момент народження особи її батьки були особами без громадянства та постійно проживали на території України на законних підставах.;
 • заява про те, що особа не набула громадянства іншої держави за народженням.

3. Особа, яка народилася за межами України від осіб без громадянства, які постійно на законних підставах проживають на території України та не набули громадянства іншої держави за народженням (частина третя статті 7 Закону), – заява хоча б одного з батьків:

 • заява про реєстрацію набуття громадянства України одним із батьків;
 • копія свідоцтва про народження особи або іншого документа, що підтверджує факт народження особи за межами України;
 • копії посвідок на постійне проживання в Україні для осіб без громадянства або інших документів, які підтверджують, що на момент народження особи її батьки були особами без громадянства та постійно проживали на території України на законних підставах;
 • заява про те, що особа не набула громадянства іншої держави за народженням.

4. Особа, яка народилася на території України від іноземців, які на законних підставах проживають на території України і не набули громадянства за народженням одного з батьків (ч. 4 ст. 7 Закону), один з батьків подає:

 • заява про реєстрацію набуття особою громадянства України за народженням;
 • копія свідоцтва про народження особи;
 • копії документів, що підтверджують, що батьки особи є громадянами іншої(их) держави(в) на момент народження;
 • копії документів, що підтверджують законне проживання батьків особи на території України на момент народження;
 • заява про те, що особа не набула громадянства жодного з батьків за народженням.

5. Особа, яка народилася на території суверенної держави України від одного з батьків, якому надано статус біженця чи притулок в Україні, і яка не має громадянства одного з батьків за народженням або громадянства того з батьків, якому надано статус біженця, отриманого в Україні чи притулок в Україні (ч. 5 статті 7 Закону), подає один із батьків:

 • заява про реєстрацію набуття особою громадянства України за народженням;
 • копія свідоцтва про народження особи;
 • копія посвідчення біженця, виданого одному з батьків особи, якій надано статус біженця в Україні, або копія документа, що підтверджує факт надання одному з батьків особи притулку в Україні;
 • заява про не набуття громадянства за народженням одного з батьків або заява про набуття громадянства за народженням одного з батьків, якому надано статус біженця в Україні або притулок в Україні.

6. Особа, яка народилася на території України від іноземця та особи без громадянства, які на законних підставах проживають на території України, не набула громадянства того з батьків, хто є іноземцем за народженням (ч. 6 ст. 7 Закону), один із її батьків подають такі документи:

 • заява про реєстрацію набуття особою громадянства України за народженням;
 • копія свідоцтва про народження особи;
 • документи, які підтверджують, що на момент народження особи один з батьків був громадянином іншої (інших) держави (держав), а другий був особою без громадянства.;
 • документи, що підтверджують законне проживання батьків особи на території України на момент її народження;
 • заява про не набуття громадянства одного з батьків іноземця за народженням.

7. Для оформлення набуття громадянства України новонародженої дитини, яка перебуває на території України, обидва батьки якої невідомі (знайда) (частина сьома статті 7 Закону), законний представник дитини подає наступні документи про набуття громадянства України:

 • заява про реєстрацію набуття дитиною громадянства України за народженням;
 • копія свідоцтва про народження дитини.

Час обробки: до 3-х місяців.

Правова основа:

 • Закон України від 18 січня 2001 р. № 2235-ІІІ «Про громадянство України»
 • Порядок розгляду заяв і подань з питань громадянства та виконання рішень, затверджений Указом Президента України від 27 березня 2001 р. № 215» (зі змінами, внесеними згідно з Указом Президента України від 27 червня 2006 р. 588)
 • Постанова КМУ від 04 червня 2007 року № 795 «Про затвердження переліку платних послуг, що надаються підрозділами МВС та ДМС, та розміру плати за їх надання».
 • Наказ МВС від 16 серпня 2012 року № 715 «Про затвердження зразків документів, що подаються для встановлення громадянства України, прийняття до громадянства України, реєстрації набуття громадянства України, припинення громадянства України, скасування рішень про реєстрацію набуття громадянства України та журнали бухгалтерського обліку».

Набуття громадянства України за територіальним походженням

Підстави для отримання послуги:

Відповідно до статті 8 Закону України «Про громадянство України», особа без громадянства або іноземець, який подав зобов’язання припинити іноземне громадянство, та подав заяву про набуття громадянства України, а також його неповнолітні діти, реєструються громадянами України, якщо така особа (один з варіантів):

 • сама чи хоча б один з її батьків, дід чи баба, рідні (повнорідні та неповнорідні) брат чи сестра, син чи дочка, онук чи онука народилися або постійно проживали до 24 серпня 1991 року на території, яка стала територією України відповідно до Закону України Закону України «Про правонаступництво України»;
 • сама чи хоча б один з її батьків, дід чи баба, рідні (повнорідні та неповнорідні) брат чи сестра народилися або постійно проживали на інших територіях, що входили на момент їх народження або під час їх постійного проживання до складу Української Народної Республіки, Західноукраїнської Народної Республіки, Української Держави, Української Соціалістичної Радянської Республіки, Закарпатської України, Української Радянської Соціалістичної Республіки (УРСР).

Порядок подання заяви:

Відповідає ДМС за місцем проживання

Необхідні документи:

 • Заповнена заява
 • Фотографія
 • Свідоцтво про реєстрацію в якості громадянина України

Заява подається особисто одним із батьків дитини або іншим законним представником дитини.

Час обробки: приблизно 3 місяці.

Правова основа:

 • Закон України від 18 січня 2001 року № 2235-ІІІ «Про громадянство України»
 • Порядок розгляду заяв і подань з питань громадянства та виконання рішень, затверджений Указом Президента України від 27 березня 2001 року № 215» (зі змінами, внесеними згідно з Указом Президента України від 27 червня 2006 р. № 588)
  Постанова від 04.06.2007 р. № 795 «Про затвердження переліку платних послуг, що надаються підрозділами МВС та ДМС, та розміру плати за їх надання.»
 • Наказ МВС від 16 серпня 2012 року № 715 «Про затвердження зразків документів, що подаються для прийняття до громадянства України, прийняття до громадянства України, реєстрації набуття громадянства України, припинення громадянства України, скасування рішень про реєстрацію. набуття громадянства України та форми»

Прийняття до громадянства України (натуралізація)

Відповідно до статті 9 Закону України «Про громадянство України» іноземець та особа без громадянства можуть бути прийняті до громадянства України за їх заявою. Вимогами для прийняття до громадянства України є (одночасне виконання):

 • визнання та дотримання Конституції України та законів України;
 • подання заяви про відсутність іноземного громадянства (для осіб без громадянства) або зобов’язання по припиненню іноземного громадянства (для іноземців);
 • безперервне проживання на законних підставах на території України протягом останніх п`яти років (окрім осіб, які перебувають у шлюбі з громадянином України понад 2 роки; осіб, які перебували у шлюбі з громадянином України понад 2 роки, який припинився внаслідок його смерті; осіб, яких визнано біженцями;
 • осіб, які проходять військову службу в Збройних силах України за контрактом;
 • осіб, які проходять військову службу в Збройних силах України за контрактом та нагороджені державною нагородою; осіб, які мають визначні заслуги перед Україною;
 • осіб, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України;
 • осіб, які отримали посвідку на тимчасове проживання відповідно до частини 20 статті 4 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»;
 • отримання дозволу на імміграцію (окрім осіб, які проходять військову службу в Збройних силах України за контрактом;
 • осіб, які проходять військову службу в Збройних силах України за контрактом та нагороджені державною нагородою; осіб, які мають визначні заслуги перед Україною;
 • осіб, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України;
 • осіб, які отримали посвідку на тимчасове проживання відповідно до частини 20 статті 4 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»);
 • володіння державною мовою відповідно до рівня, встановленого законодавством України підтверджується сертифікатом про рівень володіння державною мовою, який видається Національною комісією зі стандартів державної мови за результатами іспиту (окрім осіб, які мають визначні заслуги перед Україною або осіб, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України та осіб, які отримали посвідку на тимчасове проживання відповідно до частини 20 статті 4 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»);
 • наявність законних джерел існування (окрім осіб, яких визнано біженцями;
 • осіб, які проходять військову службу в Збройних силах України за контрактом та нагороджені державною нагородою;
 • осіб, які мають визначні заслуги перед Україною; осіб, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України;
 • осіб, які отримали посвідку на тимчасове проживання відповідно до частини 20 статті 4 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».

Порядок подання заяви:
Відповідає ДМС за місцем проживання

Необхідні документи:

 • Заповнена заява
 • Фотографія
 • Свідоцтво про реєстрацію в якості громадянина України
 • При поданні заяви та інших документів, пов’язаних із громадянством, пред’являється паспортний документ або документ, що його замінює і посвідчує особу заявника, а також документ, що підтверджує місце проживання заявника в Україні. При цьому в установленому порядку подається засвідчений переклад українською мовою паспортного документа.
 • Квитанція про сплату державного мита або документ, що підтверджує підстави звільнення від його сплати (разом з копією).

Заява подається особисто одним із батьків дитини або іншим законним представником дитини.

Час обробки:

Загальний строк розгляду заяв про прийняття до громадянства України не повинен перевищувати 1 року з дня їх надходження. Для дітей, осіб, яких визнано біженцями або які отримали притулок в Україні, та осіб без громадянства загальний строк розгляду заяв не повинен перевищувати 9 місяців з дня їх надходження.

Правові основи:

 • Закон України від 18 січня 2001 року № 2235-ІІІ «Про громадянство України»
 • Порядок розгляду заяв і подань з питань громадянства та виконання рішень, затверджений Указом Президента України від 27 березня 2001 року № 215» (зі змінами, внесеними згідно з Указом Президента України від 27 червня 2006 р.). № 588)
 • Постанова від 04.06.2007 р. № 795 «Про затвердження переліку платних послуг, що надаються підрозділами МВС та ДМС, та розміру плати за їх надання».
 • Декрет Кабінету Міністрів України «Про державну службу» від 21.01.93 N 7-93
 • Поновлення / відновлення громадянства України
 • Поновлення в громадянстві України стосується осіб, громадянство яких припинено відповідними указами Президента України.

Процес подання заявки:

Відповідає ДМС за місцем проживання

Необхідні документи:

 • Заповнена заявка
 • Фотографія
 • Свідоцтво про реєстрацію громадянина України

Заява подається особисто одним із батьків дитини або іншим законним представником дитини.

Необхідні документи:

Для повернення до громадянства України особа, яка втратила громадянство України та є особою без громадянства (ч. 1 ст. 10 Закону), подає:

 • заяву про прийняття до громадянства України (у двох примірниках);
 • три фотокартки (розміром 35 х 45 мм);
 • довідку про вихід з громадянства України або інший документ, що підтверджує вихід з громадянства України;
 • заяву про відсутність іноземного громадянства.

Для відновлення громадянства України особі, яка набула іноземне громадянство (підданство) або іноземне громадянство (громадяни) після виходу з громадянства України та повернулася в Україну на постійне проживання (ч. 2 ст. 10 Закону), достатньо таких документів:

 • заяви про прийняття до громадянства України (у двох примірниках);
 • три фотокартки (розміром 35 х 45 мм);
 • довідки про вихід з громадянства України або інший документ, що підтверджує припинення громадянства України;
 • копія документа, що підтверджує постійне проживання особи на території України;

Також один із таких документів:

 • зобов’язання про припинення іноземного громадянства;
 • заява про відмову від іноземного громадянства особи, якій надано статус біженця чи притулок в Україні;
 • заява про зміну громадянства.

Термін обробки: 3 місяці

Правові основи:

 • Закон України від 18 січня 2001 р. № 2235-ІІІ «Про громадянство України»
 • Порядок розгляду заяв і подань з питань громадянства та виконання рішень, затверджений Указом Президента України від 27 березня 2001 року № 215» (зі змінами, внесеними згідно з Указом Президента України від 27 червня 2006 р.). № 588)
 • Постанова КМУ від 04 червня 2007 року № 795 «Про затвердження переліку платних послуг, що надаються підрозділами МВС та ДМС, та розміру плати за їх надання»

Набуття дітьми громадянства України внаслідок усиновлення

Відповідно до статті 11 Закону України «Про громадянство України», дитина, яка є іноземцем або особою без громадянства, стає громадянином України з моменту набрання чинності рішенням про усиновлення, незалежно від того, проживає вона постійно в Україні чи за кордоном.

Повнолітня особа, яка є особою без громадянства, що постійно проживає на території України стає громадянином України з моменту набрання чинності рішенням суду про усиновлення.

Процес подання заявки:

Відповідає ДМС за місцем проживання

Необхідні документи:

 • Заповнена заявка
 • Фотографія
 • Свідоцтво про реєстрацію громадянина України
 • Заява подається особисто одним із батьків дитини або іншим законним представником дитини

Термін обробки: 3 місяці

Правова основа:

 • Закон України від 18 січня 2001 року № 2235-ІІІ «Про громадянство України»
 • Порядок розгляду заяв і подань з питань громадянства та виконання рішень, затверджений Указом Президента України від 27 березня 2001 року № 215» (зі змінами, внесеними згідно з Указом Президента України від 27 червня 2006 р.). № 588)
 • Постанова КМУ від 04 червня 2007 року № 795 «Про затвердження переліку платних послуг, що надаються підрозділами МВС та ДМС, та розміру плати за їх надання»

Набуття громадянства України дитиною у зв’язку з перебуванням у громадянстві України її батьків чи одного з них

Подання заяви про реєстрацію набуття громадянства України одним із батьків дитини, яка є громадянином України.

Відповідно до статті 14 Закону України «Про громадянство України» датою набуття громадянства України в цьому випадку є дата реєстрації набуття громадянства України.

Процес подання заявки:

Відповідає ДМС за місцем проживання одного з батьків

Необхідні документи:

 • Заповнена заявка
 • Фотографія
 • Свідоцтво про реєстрацію громадянина України
 • Заява подається особисто одним із батьків дитини або іншим законним представником дитини

Термін оформлення: до 3 місяців

Необхідні документи:

1. Реєстрація набуття громадянства України дитиною, яка є іноземцем або особою без громадянства, один з батьків якої є громадянином України, а другий – особою без громадянства (ч. 1 ст. 14 Закону):

 • заяву про реєстрацію набуття дитиною громадянства України у зв’язку із збереженням громадянства України її батьків або одного з них;
 • дві фотокартки (розміром 35 х 45 мм) дитини віком від 7 років;
 • копія свідоцтва про народження дитини;
 • довідка про те, що дитина є іноземцем або особою без громадянства;
 • копія паспорта громадянина України або іншого документа, передбаченого статтею 5 Закону, що підтверджує перебування одного з батьків дитини в громадянстві України.;
 • копія документа, що підтверджує, що другий з батьків дитини є особою без громадянства;
 • заява про згоду дитини віком від 14 до 18 років на набуття громадянства України.

2. Для оформлення набуття громадянства України дитиною без громадянства, один із батьків якої є громадянином України, а другий є іноземцем (ч. 2 ст. 14 Закону), необхідно подати:

 • заяву про оформлення набуття дитиною громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України її батьків чи одного з них;
 • дві фотокартки (розміром 35 × 45 мм) дитини, якщо їй виповнилося 7 років;
 • копію свідоцтва про народження дитини;
 • копію паспорта громадянина України або іншого передбаченого статтею 5 Закону документа, що підтверджує перебування одного з батьків дитини у громадянстві України;
 • заяву дитини віком від 14 до 18 років про згоду на набуття громадянства України;
 • заяву про те, що дитина є іноземцем або особою без громадянства;
 • копія документа, що підтверджує перебування одного з батьків дитини у громадянстві іншої (інших) держави (держав).

3. Для оформлення набуття громадянства України дитиною, яка є іноземцем або не громадянином, батьки якої є громадянами України (ч. 3 ст. 14 Закону), необхідно подати:

 • заяву про реєстрацію набуття дитиною громадянства України у зв’язку із збереженням громадянства України її батьків або одного з них;
 • дві фотокартки (розміром 35 х 45 мм) дитини віком від 7 років;
 • копія свідоцтва про народження дитини;
 • довідка про те, що дитина є іноземцем або особою без громадянства;
 • Заява про згоду дитини віком від 14 до 18 років на набуття громадянства України;
 • Копії паспорта громадянина України або інших документів, передбачених статтею 5 Закону, що підтверджують громадянство України обох батьків дитини.

4. Для реєстрації набуття громадянства України дитиною – іноземцем, один із батьків якої є громадянином України, а другий є іноземцем (ч. 4 ст. 14 Закону), подаються наступні документи:

 • заяву про оформлення набуття дитиною громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України її батьків чи одного з них;
 • дві фотокартки (розміром 35 х 45 мм) дитини, якщо їй виповнилося 7 років;
 • копію свідоцтва про народження дитини;
 • декларацію про те, що дитина є іноземцем або особою без громадянства;
 • копію паспорта громадянина України або іншого передбаченого статтею 5 Закону документа, що підтверджує перебування одного з батьків дитини у громадянстві України;
 • заяву дитини віком від 14 до 18 років про згоду на набуття громадянства України;
 • копію документа, який підтверджує перебування одного з батьків дитини у громадянстві іншої держави (держав).

Правові онови:

 • Закон України від 18 січня 2001 року № 2235-ІІІ «Про громадянство України»
 • Порядок розгляду заяв і подань з питань громадянства та виконання рішень, затверджений Указом Президента України від 27 березня 2001 року № 215» (зі змінами, внесеними згідно з Указом Президента України від 27 червня 2006 р.). № 588)
 • Постанова КМУ від 04 червня 2007 року № 795 «Про затвердження переліку платних послуг, що надаються підрозділами МВС та ДМС, та розміру плати за їх надання»

Набуття громадянства України внаслідок визнання батьківства чи материнства або встановлення факту батьківства чи материнства

Відповідно до статті 15 Закону України «Про громадянство України», у разі визнання батьківства (материнства) або встановлення факту батьківства (материнства) дитини, мати (батько) якої є іноземцем або особою без громадянства, а батьком (матір’ю) визнано громадянина України, дитина незалежно від місця її народження та місця постійного проживання набуває громадянство України.

Якщо визнання батьківства чи материнства або встановлення факту батьківства чи материнства мали місце після досягнення дитиною повноліття, така особа, яка є особою без громадянства, також набуває громадянство України за вищезазначених умов.

Датою набуття громадянства України в таких випадках є дата народження дитини (особи) або дата набуття громадянства України батьком чи матір’ю, якщо вони набули громадянство України після народження дитини (особи).

Якщо визнання батьківства чи материнства або встановлення факту батьківства чи материнства мали місце після досягнення дитиною повноліття, така особа, яка є іноземцем, набуває громадянство України за вищезазначених умов, якщо вона подала заяву про набуття громадянства України та зобов’язання припинити іноземне громадянство.

Датою набуття громадянства України у цьому випадку є дата реєстрації набуття особою громадянства України.

Процес подання заявки:

Відповідає ДМС за місцем проживання

Необхідні документи:

 • Заповнена заявка
 • Фотографія
 • Свідоцтво про реєстрацію громадянина України

Необхідні документи:

1. Для оформлення набуття громадянства України дитиною, мати якої є іноземною громадянкою чи особою без громадянства, а батько якої визнається громадянином України (ч. 1 ст. 15 Закону), батько або інший законний представник дитина повинна надати наступні документи:

 • заява про реєстрацію набуття дитиною громадянства України внаслідок визнання батьківства;
 • дві фотокартки (розміром 35 х 45 мм) дитини віком від 7 років;
 • копія свідоцтва про народження дитини;
 • копія паспорта громадянина України або іншого документа, передбаченого статтею 5 Закону, що підтверджує перебування батька дитини у громадянстві України. Якщо документи для оформлення набуття дитиною громадянства України на підставі визнання батьківства подаються матір’ю або іншим законним представником дитини, які не мають можливості отримати копію документа, що підтверджує місце проживання батька дитини, який має громадянство України, можуть подати заяву про наявність у батька дитини громадянства України;
 • копія рішення суду про визнання батьківства;
 • копія документа, що підтверджує, що мати дитини є іноземною громадянкою або особою без громадянства;
 • Заява про згоду дитини віком від 14 до 18 років на набуття громадянства України.

2. Для оформлення набуття громадянства України дитиною, батько якої є іноземцем або особою без громадянства, а мати визнана громадянкою України (ч. 2 ст. 15 Закону), один із батьків або інший законний представник дитини повинен надати такі документи:

 • заява про реєстрацію набуття дитиною громадянства України внаслідок визнання батьківства;
 • дві фотокартки (розміром 35 х 45 мм) дитини віком від 7 років;
 • копія свідоцтва про народження дитини;
 • Заява про згоду дитини віком від 14 до 18 років на набуття громадянства України;
 • копія паспорта громадянина України або іншого документа, передбаченого статтею 5 Закону, що підтверджує перебування матері дитини у громадянстві України. У разі якщо документи для набуття дитиною громадянства України на підставі визнання батьківства подаються батьком або іншим законним представником дитини, який не має можливості отримати копію документа, що підтверджує проживання дитини у громадянстві України , він може подати заяву про наявність у матері дитини громадянства України;
 • копія рішення суду про визнання материнства;
 • копія документа, що підтверджує, що батько дитини є іноземцем або особою без громадянства.

3. Для реєстрації набуття громадянства України дитиною, мати якої є іноземною громадянкою чи особою без громадянства, при встановленні факту батьківства дитини, батько якої був громадянином України (ч. 3 ст. 15 Закону), мати або інший законний представник дитини подає такі документи:

 • Заява про реєстрацію набуття дитиною громадянства України внаслідок визнання батьківства;
 • Дві фотокартки (розміром 35 х 45 мм) дитини віком від 7 років;
 • Копія свідоцтва про народження дитини;
 • Копія документа, що підтверджує, що мати дитини є іноземною громадянкою або особою без громадянства;
 • Заява про згоду дитини віком від 14 до 18 років на набуття громадянства України;
 • Довідка територіального підрозділу Державної міграційної служби України про те, що батько дитини є громадянином України, а якщо отримати таку довідку неможливо, довідка про те, що батько дитини є громадянином України.;
 • Копія рішення суду про встановлення факту батьківства.

4. Для оформлення набуття громадянства України дитиною, батьком якої є іноземець або особа без громадянства, у разі встановлення факту материнства дитини, мати якої була громадянкою України (ч. 4 ст. 15 Закону), батько дитини або інший законний представник подає такі документи:

 • Заява про реєстрацію набуття дитиною громадянства України внаслідок визнання батьківства;
 • Дві фотокартки (розміром 35 х 45 мм) дитини віком від 7 років;
 • Копія свідоцтва про народження дитини;
 • Заява про згоду дитини віком від 14 до 18 років на набуття громадянства України;
 • Довідка територіального підрозділу ДМС України про те, що мати дитини була громадянкою України, а у разі неможливості отримання такої довідки – довідка про те, що мати дитини є громадянкою України.;
 • Копія рішення суду про встановлення факту материнства;
 • Копія документа, що підтверджує, що батько дитини є іноземцем або особою без громадянства.

5. Про оформлення набуття громадянства України повнолітньою особою без громадянства або іноземцем, мати якого є іноземкою чи особою без громадянства, а батько визнається громадянином України після досягнення дитиною повноліття (частини п’ята та шоста). статті 15 Закону), особа подає такі документи:

 • Заява про прийняття до громадянства України внаслідок визнання батьківства;
 • Дві фотокартки (розміром 35 х 45 мм);
 • Копія свідоцтва про народження особи;
 • Копія паспорта громадянина України або іншого документа, передбаченого статтею 5 Закону, що підтверджує належність батька особи до громадянства України. У разі неможливості отримати копію документа, що підтверджує проживання батька особи в Україні, може бути подана заява про належність її батька до громадянства України;
 • Копія рішення суду про визнання батьківства;
 • Копія документа, що підтверджує, що мати особи є іноземною громадянкою або особою без громадянства;

один із наступних документів:

 • Заява про відсутність іноземного громадянства – для осіб без громадянства;
 • Зобов’язання припинити іноземне громадянство – для іноземців. Іноземець, який є громадянином кількох держав, погоджується припинити громадянство всіх цих держав. Подання зобов’язання про припинення іноземного громадянства не вимагається громадянами (підданими) держав, законодавством яких передбачено автоматичне припинення громадянства (підпорядкування) цих держав одночасно з набуттям громадянства іншої держави, або коли міжнародні договори України з іншими державами не відповідають вимогам законодавства держав, громадянами яких є іноземці, передбачено припинення громадянства цих держав особами одночасно з набуттям громадянства України;
 • Заява про відмову особи, якій надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, від іноземного громадянства разом з документом, що підтверджує надання особі статусу біженця в Україні чи притулку в Україні – для іноземців, яким надано статус біженця в Україні або притулок в Україні;
 • Заява про відмову від іноземного громадянства особи, яка є громадянином Російської Федерації і зазнала переслідувань за політичні переконання в країні свого громадянства, разом з документом, що підтверджує переслідування за політичними переконаннями (довідка МЗС України, дипломатичного представництва, або консульського органу України в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України), – для іноземців, які є громадянами Російської Федерації і зазнали переслідувань за політичні переконання, країни їх громадянства;
 • Заява про зміну громадянства – для іноземців, які є громадянами держав, міжнародними договорами України, якими передбачено припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України.

6. Для реєстрації набуття громадянства України повнолітньою особою без громадянства або іноземцем, батько якого є іноземцем або особою без громадянства, а мати визнається громадянкою України після досягнення дитиною повноліття (частини п’яті) та шостої статті 15 закону необхідно подати такі документи:

 • Заява про прийняття до громадянства України внаслідок визнання батьківства;
 • Дві фотокартки (розміром 35 х 45 мм);
 • Копія свідоцтва про народження особи;
 • Копія паспорта громадянина України або іншого документа, передбаченого статтею 5 Закону, що підтверджує перебування матері особи в громадянстві України. У разі неможливості отримати копію документа, що підтверджує проживання матері особи в громадянстві України, може бути подана заява про приналежність;
 • Копія рішення суду про визнання материнства;
 • Копія документа, що підтверджує, що батько особи є іноземцем або особою без громадянства.

Один із наступних документів:

 • Заява про відсутність іноземного громадянства – для осіб без громадянства;
 • Зобов’язання припинити іноземне громадянство – для іноземців. Іноземець, який є громадянином кількох держав, погоджується припинити громадянство всіх цих держав. Подання зобов’язання про припинення іноземного громадянства не вимагається громадянами (підданими) держав, законодавством яких передбачено автоматичне припинення громадянства (підпорядкування) цих держав одночасно з набуттям громадянства іншої держави, або коли міжнародні договори України з іншими державами не відповідають вимогам законодавства держав, громадянами яких є іноземці, передбачено припинення громадянства цих держав особами одночасно з набуттям громадянства України;
 • Заява про відмову від іноземного громадянства особи, якій надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, разом з документом, що підтверджує надання особі статусу біженця в Україні чи притулку в Україні – для іноземців, яким надано статус біженця в Україні або притулок в Україні;
 • Заява про відмову від іноземного громадянства особи, яка є громадянином Російської Федерації і зазнала переслідувань за політичні переконання в країні свого громадянства, разом з документом, що підтверджує переслідування за політичними переконаннями (довідка МЗС України, дипломатичного представництва або консульського органу України в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України), – для іноземців, які є громадянами Російської Федерації і зазнали переслідувань за політичні переконання, країна їх громадянства;
 • Заява про зміну громадянства – для іноземців, які є громадянами держав, міжнародними договорами України, якими передбачено припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України.

7. Реєстрація набуття громадянства України повнолітньою особою без громадянства або іноземцем, мати якого є іноземкою чи особою без громадянства, якщо після досягнення дитиною повноліття встановлено факт батьківства особи, по батькові якого встановлено громадянство України (частини п’ята та шоста статті 15 Закону):

 • Заява про прийняття до громадянства України внаслідок визнання батьківства;
 • Дві фотокартки (розміром 35 х 45 мм);
 • Копія свідоцтва про народження особи;
 • довідка територіального підрозділу Державної міграційної служби України про те, що батько особи був громадянином України, а якщо отримати таку довідку неможливо, заява про те, що батько особи є громадянином України;
 • Копія рішення суду про встановлення факту батьківства;
 • Копія документа, що підтверджує, що мати особи є іноземною громадянкою або особою без громадянства;

Один із наступних документів:

 • Декларація про відсутність іноземного громадянства – для осіб без громадянства;
 • Зобов’язання припинити іноземне громадянство – для іноземців. Іноземець, який є громадянином кількох держав, погоджується припинити громадянство всіх цих держав. Подання зобов’язання про припинення іноземного громадянства не вимагається громадянами (підданими) держав, законодавством яких передбачено автоматичне припинення громадянства (підпорядкування) цих держав одночасно з набуттям громадянства іншої держави, або коли міжнародні договори України з іншими державами не відповідають вимогам законодавства держав, громадянами яких є іноземці, передбачено припинення громадянства цих держав особами одночасно з набуттям громадянства України;
 • заява про відмову особи, якій надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, від іноземного громадянства разом з документом, що підтверджує надання особі статусу біженця в Україні чи притулку в Україні – для іноземців, яким надано статус біженця в Україні або притулок в Україні;
 • Заява про відмову від іноземного громадянства особи, яка є громадянином Російської Федерації і зазнала переслідувань за політичні переконання в країні свого громадянства, разом з документом, що підтверджує переслідування за політичними переконаннями (довідка МЗС України, дипломатичного представництва, або консульського органу України в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України), – для іноземців, які є громадянами Російської Федерації і зазнали переслідувань за політичні переконання, країна їх громадянства;
 • Заява про зміну громадянства – для іноземців, які є громадянами держав, міжнародними договорами України, якими передбачено припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України.

8. Реєстрація набуття громадянства України повнолітньою особою без громадянства або іноземцем, батько якого є іноземцем чи особою без громадянства, якщо після досягнення дитиною повноліття факт материнства особи, мати якої була громадянкою України та має право на громадянство (частини п’ята та шоста статті 15 Закону):

 • Заява про прийняття до громадянства України внаслідок визнання батьківства;
 • Дві фотокартки (розміром 35 х 45 мм);
 • Копія свідоцтва про народження особи;
 • Довідка Територіального управління ДМС України про те, що мати особи була громадянкою України, а у разі неможливості отримання такої довідки – довідка про те, що мати особи є громадянкою України;
 • Копія рішення суду про встановлення факту материнства;
 • Копія документа, що підтверджує, що батько особи є іноземцем або особою без громадянства;

Один із наступних документів:

 • Заява про відсутність іноземного громадянства – для осіб без громадянства;
 • Зобов’язання припинити іноземне громадянство – для іноземців. Іноземець, який є громадянином кількох держав, погоджується припинити громадянство всіх цих держав. Подання зобов’язання про припинення іноземного громадянства не вимагається від громадян (підданих) держав, законодавством яких передбачено автоматичне припинення громадянства (підпорядкування) цих держав одночасно з набуттям громадянства іншої держави, або коли міжнародними договорами України з іншими державами, громадянами яких є іноземці, передбачено припинення громадянства цих держав особами одночасно для отримання українського громадянства;
 • Заява про відмову особи, якій надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, від іноземного громадянства разом з документом, що підтверджує надання особі статусу біженця в Україні чи притулку в Україні – для іноземців, яким надано статус біженця. в Україні або притулок в Україні;
 • Заява про відмову від іноземного громадянства особи, яка є громадянином Російської Федерації і зазнала переслідувань за політичні переконання в країні свого громадянства, разом з документом, що підтверджує переслідування за політичними переконаннями (довідка МЗС України, дипломатичного представництва або консульського органу України в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України), – для іноземців, які є громадянами Російської Федерації і зазнали переслідувань за політичні переконання, країна їх громадянства;
 • Заява про зміну громадянства – для іноземців, які є громадянами держав, міжнародними договорами України, якими передбачено припинення громадянства цих держав особами одночасно з набуттям громадянства України.

Термін обробки: 3 місяці.

Правові основи:

 • Закон України від 18 січня 2001 року № 2235-ІІІ «Про громадянство України»
 • Порядок розгляду заяв і подань з питань громадянства та виконання рішень, затверджений Указом Президента України від 27 березня 2001 року № 215» (зі змінами, внесеними згідно з Указом Президента України від 27 червня 2006 р.). № 588)
 • Постанова КМУ від 04.06.2007 р. No 795 «Про затвердження переліку платних послуг, що надаються підрозділами МВС та ДМС, та розміру плати за їх надання.

Видача довідки про реєстрацію особи громадянином України

Подавати заяву можуть особи, які відповідно до Закону України «Про громадянство України» відповідають вимогам для визначення належності до громадянства України та набуття громадянства України та подали заяву до компетентного територіального органу чи підрозділу МВС.

Особиста заява до ДМС з такими документами:

Заповнена письмова анкета.

При поданні заяви та інших документів, пов’язаних із громадянством, пред’являється паспортний документ або документ, що його замінює і посвідчує особу заявника, а також документ, що підтверджує місце проживання заявника в Україні або постійне проживання за кордоном. За потреби надається завірений переклад тексту документа українською мовою.

Також квитанція про оплату.

Час обробки:

Свідоцтво оформляється та видається заявнику після прийняття рішення про прийняття до громадянства України або після отримання відповідним указом Президента України повідомлення про прийняття до громадянства України не пізніш як через 10 днів після відповідного рішення.

Правова основа:

 • Конституція України (зі змінами);
 • Закон України «Про громадянство України» (зі змінами);
 • Указ Президента України від 27 березня 2001 року № 215 «Питання організації виконання Закону України «Про громадянство України» (зі змінами);
 • Указ Президента України від 04 червня 2011 року № 405 «Питання Державної міграційної служби України»;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2007 р. № 795 «Про затвердження переліку платних послуг, що надаються підрозділами МВС та ДМС, та розміру плати за їх надання» (з поправками);
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1098 «Деякі питання надання платних послуг підрозділами МВС та ДМС»;
 • Наказ МВС від 16 серпня 2012 року № 715 «Про затвердження зразків документів, що подаються для встановлення приналежності до громадянства України, прийняття до громадянства України, реєстрації набуття громадянства України, припинення громадянства України, скасування рішень про реєстрацію набуття громадянства України та журнали бухгалтерського обліку»

Видача тимчасового посвідчення громадянина України

Особам, які досягли 16 років, які набули громадянство України та зобов’язалися припинити іноземне громадянство протягом двох років з дня набуття громадянства України, видається тимчасове посвідчення про належність до громадянства України.

Особиста заява з наступними документами:

 • Заповнена анкета;
 • Фото на паспорт;
 • Особи, які постійно проживають в Україні, надають копію реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Документи приймаються за умови пред’явлення наявного паспортного документа або документа, що його замінює, що посвідчує особу заявника. При необхідності – завірений переклад тексту документа українською мовою.

Час обробки: 10 днів

Правова основа:

 • Наказ МВС України та МЗС України від 25 грудня 2003 року № 1598/260 «Про затвердження форм анкети для видачі тимчасового посвідчення громадянина України та книги записів» ;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1098 «Деякі питання надання платних послуг підрозділами МВС, Національної поліції та ДМС».

(2 людина, в середньому: 4.50/5)

^