Німецький центр Аренс і Шварц

Будь-яка юридична допомога

+380 97 947 0991

Проживання громадян третіх країн як біженців у Німеччині у зв’язку з війною в Україні, громадян третіх країн як батьків українських дітей

Украина / Україна / Ukraine ID-Card, Personalausweis, Inlandspass

Батьки українських дітей можуть отримати статус біженця в Німеччині, навіть якщо вони самі не українці. Часто це студенти, бізнесмени, люди з тимчасовою посвідкою на проживання в Україні. Для цього необхідно підтвердити українське громадянство дитини. Дитина може отримати громадянство України, якщо вона народилася в Україні.

Отримання громадянства України за народженням

Зазначені умови діють з 1 березня 2001 року (набрання чинності Законом України «Про громадянство України»).

Вимоги для набуття громадянства України за народженням:

Відповідно до статті 7 Закону України «Про громадянство України» громадянином України є особа, яка відповідає хоча б одній з умов:

 • батьки або один з батьків на момент її народження були громадянами України;
 • народилася на території України від осіб без громадянства, які на законних підставах проживають на території України;
 • народилася за межами України від осіб без громадянства, які постійно на законних підставах проживають на території України, і не набула за народженням громадянства іншої держави;
 • народилася на території України від іноземців, які на законних підставах проживають на території України, і не набула за народженням громадянства жодного з батьків;
 • народилася на території України, одному з батьків якої надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, і не набула за народженням громадянства жодного з батьків або набула за народженням громадянство того з батьків, якому надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні.
 • народилася на території України від іноземця та особи без громадянства, які на законних підставах проживають на території України, і не набула за народженням громадянства того з батьків, який є іноземцем;
 • є новонародженою дитиною, знайденою на території України, обоє з батьків якої невідомі (знайда).

Особа, яка має право на набуття громадянства України за народженням, є громадянином України з моменту народження.

Як подати заяву на громадянство?

В першу чергу в ДМС необхідно подати заяву на отримання довідки про реєстрацію особи громадянином України.

Після цього можна подати заяву на оформлення внутрішнього та закордонного паспорта.

Хто може подати заявку?

Обоє батьків разом, або окремо, або інші законні опікуни.

Необхідні документи:

Паспорт, закордонний паспорт, або документ, який його замінює, що посвідчує особу заявника та документ, що підтверджує місце проживання заявника в Україні або постійне проживання за кордоном. (Свідоцтво про реєстрацію). При необхідності потрібен завірений переклад тексту документа на українську мову.

Крім того, в залежності від причини прийняття громадянства подаються:

1. Особа, батьки або один із батьків якої на момент народження були громадянами України (ч. 1 ст. 7 Закону), один із батьків подає такі документи:

 • заява про реєстрацію набуття особою громадянства України за народженням;
 • копія свідоцтва про народження особи;
 • копії посвідок на постійне проживання в Україні для осіб без громадянства або інших документів, які підтверджують, що на момент народження особи її батьки були особами без громадянства та на законних підставах проживали на території України.

2. Особа, яка народилася за межами України від осіб без громадянства, які постійно на законних підставах проживають на території України та не набули громадянства іншої держави за народженням (частина третя статті 7 Закону), хоча б від одного з батьків:

 • заява про реєстрацію набуття громадянства України хоча б одним із батьків;
 • копія свідоцтва про народження або іншого документа, що підтверджує факт народження особи за межами України;
 • копії посвідок на постійне проживання в Україні для осіб без громадянства або інших документів, які підтверджують, що на момент народження особи її батьки були особами без громадянства та постійно проживали на території України на законних підставах.;
 • заява про те, що особа не набула громадянства іншої держави за народженням.

3. Особа, яка народилася за межами України від осіб без громадянства, які постійно на законних підставах проживають на території України та не набули громадянства іншої держави за народженням (частина третя статті 7 Закону), – заява хоча б одного з батьків:

 • заява про реєстрацію набуття громадянства України одним із батьків;
 • копія свідоцтва про народження особи або іншого документа, що підтверджує факт народження особи за межами України;
 • копії посвідок на постійне проживання в Україні для осіб без громадянства або інших документів, які підтверджують, що на момент народження особи її батьки були особами без громадянства та постійно проживали на території України на законних підставах;
 • заява про те, що особа не набула громадянства іншої держави за народженням.

4. Особа, яка народилася на території України від іноземців, які на законних підставах проживають на території України і не набули громадянства за народженням одного з батьків (ч. 4 ст. 7 Закону), один з батьків подає:

 • заява про реєстрацію набуття особою громадянства України за народженням;
 • копія свідоцтва про народження особи;
 • Копії документів, що підтверджують, що батьки особи є громадянами іншої(их) держави(в) на момент народження;
 • Копії документів, що підтверджують законне проживання батьків особи на території України на момент народження;
 • заява про те, що особа не набула громадянства жодного з батьків за народженням.

5. Особа, яка народилася на території суверенної держави України від одного з батьків, якому надано статус біженця чи притулок в Україні, і яка не має громадянства одного з батьків за народженням або громадянства того з батьків, якому надано статус біженця, отриманого в Україні чи притулок в Україні (ч. 5 статті 7 Закону), подає один із батьків:

 • заява про реєстрацію набуття особою громадянства України за народженням;
 • копія свідоцтва про народження особи;
 • копія посвідчення біженця, виданого одному з батьків особи, якій надано статус біженця в Україні, або копія документа, що підтверджує факт надання одному з батьків особи притулку в Україні;
 • заява про не набуття громадянства за народженням одного з батьків або заява про набуття громадянства за народженням одного з батьків, якому надано статус біженця в Україні або притулок в Україні.

6. Особа, яка народилася на території України від іноземця та особи без громадянства, які на законних підставах проживають на території України, не набула громадянства того з батьків, хто є іноземцем за народженням (ч. 6 ст. 7 Закону), один із її батьків подають такі документи:

 • заява про реєстрацію набуття особою громадянства України за народженням;
 • копія свідоцтва про народження особи;
 • документи, які підтверджують, що на момент народження особи один з батьків був громадянином іншої (інших) держави (держав), а другий був особою без громадянства.;
 • документи, що підтверджують законне проживання батьків особи на території України на момент її народження;
 • заява про не набуття громадянства одного з батьків іноземця за народженням.

7. Для оформлення набуття громадянства України новонародженої дитини, яка перебуває на території України, обидва батьки якої невідомі (знайда) (частина сьома статті 7 Закону), законний представник дитини подає наступні документи про набуття громадянства України:

 • заява про реєстрацію набуття дитиною громадянства України за народженням;
 • копія свідоцтва про народження дитини.

Час обробки: до 3-х місяців

Правова основа:

 • Закон України від 18 січня 2001 р. № 2235-ІІІ «Про громадянство України»
 • Порядок розгляду заяв і подань з питань громадянства та виконання рішень, затверджений Указом Президента України від 27 березня 2001 р. № 215» (зі змінами, внесеними згідно з Указом Президента України від 27 червня 2006 р. 588)
 • Постанова КМУ від 04 червня 2007 року № 795 «Про затвердження переліку платних послуг, що надаються підрозділами МВС та ДМС, та розміру плати за їх надання».
 • Наказ МВС від 16 серпня 2012 року № 715 «Про затвердження зразків документів, що подаються для встановлення громадянства України, прийняття до громадянства України, реєстрації набуття громадянства України, припинення громадянства України, скасування рішень про реєстрацію набуття громадянства України та журнали бухгалтерського обліку».

(3 людина, в середньому: 4.67/5)

^