Німецький центр Аренс і Шварц

Будь-яка юридична допомога

+380 97 947 0991

Отримання громадянства в Німеччині

В першу чергу у Вас має бути дозвіл на отримання громадянства з боку німецького відомства у справах іноземців.

Ви маєте право на отримання громадянства, якщо виконані наступні умови:
 1. Безстрокове дозвіл на проживання на момент отримання громадянства.
 2. Легальне і постійне проживання в Німеччині протягом восьми років.
 3. Наявність забезпечення (у тому числі, для утриманців) без отримання соціальної допомоги та допомоги по безробіттю II („Hartz IV“).
 4. Достатній рівень знання німецької мови.
 5. Знання в області правового порядку і суспільного ладу, а також побутових умов життя в Німеччині („Іспит для претендентів громадянства у ФРН“).
 6. Відсутність судимості за злочин.
 7. Визнання основ вільної демократичної Конституції ФРН.
 8. Позбавлення/відмову від попереднього громадянства.

1.Безстрокове дозвіл на проживання на момент отримання громадянства

Безстрокове право проживання мають, наприклад:

 • Особи, які мають постійний вид на проживання або дозвіл на постійне перебування в країнах ЄС.
 • Громадяни ЄС, які мають право на свободу переміщення та перебування на територіях держав-членів ЄС або прирівняні до них громадяни Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії чи Швейцарії, а також члени їх сімей та супутники життя.
 • Робітники і службовці з Туреччини, а також члени їх сімей, які мають право проживання на підставі права про асоціацію між Європейським союзом і Туреччиною.

Наявність обмеженого терміном дозволу на проживання на момент отримання громадянства підходить тільки в тому випадку, якщо воно було видано з метою, яка в принципі припускає тривале перебування на території Німеччини. Наприклад, це не поширюється на дозвіл на перебування, виданий для навчання або тимчасового перебування з гуманітарних міркувань. Дозволу на тимчасове перебування або права на короткочасне обмежене перебування в країні недостатньо до моменту отримання громадянства.

2. Легальне постійне проживання в Німеччині протягом восьми років

Ця умова вважається виконаним тим, хто має основне місце проживання в Німеччині протягом восьми років, а також має дозвіл на проживання або безстроковий вид на проживання, або ж, наприклад, є громадянами ЄС, що володіють правом на свободу переміщення та перебування на територіях держав-членів ЄС без обмежень за часом перебування.

При успішному проходженні інтеграційного курсу у відповідності з Законом про перебування цей термін скорочується до семи років.

За особливі досягнення в інтеграції термін може скоротитися до шести років. Наприклад, якщо будуть підтверджені високі знання німецької мови або тривала волонтерська активність у громадській організації чи об’єднання. Відомство у справах отримання громадянства має свободу дій щодо прийняття рішення про особливі досягнення в процесі інтеграції.

Час на процес розгляду заяв для надання тимчасового притулку чи статусу біженця враховується для легітимних біженців. Це стосується осіб, які мають право на отримання притулку, відповідно до Конституції україни або якщо буде підтверджено перешкоду висилки громадян з країни згідно § 60 абз. 1 Закону про перебування (біженці відповідно до Женевської Конвенції про біженців).

3. Наявність забезпечення (у тому числі, для утриманців) без отримання соціальної допомоги та допомоги по безробіттю II („Hartz IV“)

В цьому правилі є винятки, а саме якщо соціальна допомога або допомога по безробіттю ІІ або соціальні виплати не були ініційовані заявником/заявницею самостійно. Наприклад, у таких випадках:

 • безробіття внаслідок звільнення за скороченням штату, якщо будуть підтверджені активні зусилля у пошуках нового місця роботи,
 • особлива особиста ситуація або сімейні обставини, наприклад, якщо маленькі діти потребують догляду,
 • отримання державних допомог під час навчання у школі, професійної підготовки або навчання у Вузі.

Важливо: Домагання на отримання інших соціальних виплат (наприклад, допомога по безробіттю I, субсидії для оплати квартири, позички на навчання від держави) не суперечить праву на отримання громадянства.

4. Достатній рівень знань з німецької мови

Досконале володіння усним і письмовим німецькою мовою не є обов’язковим для отримання громадянства. Достатньо підтвердження письмової та усної німецької мови відповідно до вимог мовного іспиту на отримання сертифіката про володіння німецькою мовою (рівень B 1 Загальноприйнятих Європейських положень про знання мови).

Для підтвердження потрібні такі документи:

 • довідка з Федерального відомства у справах міграції та біженців про обов’язкове проходження мовного курсу в рамках інтеграційного курсу відповідно до Закону про перебування,
 • сертифікат про знання німецької мови (Zertifikat Deutsch), прирівняний йому сертифікат або диплом про вищому рівні володіння німецькою мовою,
 • чотири роки успішного відвідування німецькомовної школи (переклад в іншу школу),
 • німецький атестат про закінчення школи або рівнозначний німецький атестат про середню освіту (наприклад, атестат про закінчення реальної школи, атестат зрілості),
 • підтвердження про переведення в десятий клас німецькомовної школи (реальна школа, гімназія чи єдина школа),
 • закінчена вища освіта в німецькомовному спеціальному училищі / Вузі,
 • закінчений німецькомовне професійну освіту.

У кого немає жодного з цих підтверджуючих документів, на вимогу Відомства у справах отримання громадянства, можливо, повинен буде пройти мовний тест (наприклад, у Народному університеті).

Виключення поширюються на осіб, які
 • з причини хвороби / обмежених фізичних можливостей або
 • в силу віку
  не можуть отримати необхідні знання німецької мови. У таких випадках Відомство у справах отримання громадянства може зажадати відповідний лікарський висновок.

5. Знання в області правового порядку і суспільного ладу, а також побутових умов життя в Німеччині („Іспит для претендентів громадянства у ФРН“)

З 1 вересня 2008 р. бажаючі отримати громадянство повинні підтвердити – як правило, складанням іспиту для претендентів громадянства у ФРН, що вони можуть відповісти на прості запитання про засади правопорядку, культурі та історії. До таких питань належать питання про демократичні цінності Німеччини, принципи правової держави, рівноправності, толерантності та свободи віросповідань.

Іспит для претендентів громадянства у ФРН складається з 33 питань, які вибираються з каталогу, що складається з 310 питань. На 17 з цих питань потрібно дати правильну відповідь протягом 60 хвилин, вибравши правильну відповідь із чотирьох запропонованих варіантів.

Для підготовки до іспиту Відомство у справах отримання громадянства пропонує спеціальний курс. Проходити такий курс не є обов’язком. Пропонуються також матеріали (наприклад, в Інтернеті), з допомогою яких можна самостійно підготуватися до здачі іспиту.

Від здачі іспиту на отримання громадянства можна відмовитися, якщо:
 • знання німецької мови підтверджує відповідне шкільна освіта у Німеччині (наприклад, атестат про закінчення школи або вище),
 • необхідні знання не можуть бути отримані через хворобу / обмежених можливостей або в силу віку. В такому випадку Відомство у справах громадянства може зажадати відповідний лікарський висновок.

Важливо: Це умова набула чинності з 1 вересня 2008 р., але застосовується до всіх заяв на отримання громадянства, подані з 31 березня 2007 р., процедура отримання громадянства за якими ще не була завершена 1 вересня 2008 р.

6. Відсутність судимості за злочин

Судимість за тяжкий злочин виключає отримання громадянства. При певних умовах це поширюється і на засуджених за кордоном. По закінченні відповідного строку в залежності від тяжкості злочину – злочину викреслюються з реєстру судимості (Центральний федеральний реєстр). По закінченні такого строку отримання громадянства знову стає можливим.

Якщо особа була засуджена за кордоном або ж якщо кримінальне судочинство або виробництво розслідування має місце бути зараз, заявник/заявниця – наскільки їм про це відомо – повинен повідомити про це Відомство у справах громадянства. У разі провадження розслідування Відомство у справах громадянства часу з прийняттям рішення до тих пір, поки розслідування буде закінчено або припинено або ж поки суд прийме своє рішення.

Дрібні правопорушення не перешкоджають процесу отримання громадянства.

Кілька грошових штрафів або тюремних термінів підсумовуються. Денна ставка грошового штрафу відповідає одному дню тюремного терміну. Кілька вироків не підсумовуються тільки тоді, якщо кримінальний суд формує менше покарання за сукупністю злочинів.

7. Визнання основ вільної демократичної Конституції ФРН

У Конституції деякі принципи знаходяться під особливим захистом. Наприклад, це права людини, суверенітет народу, поділ державної влади, правова держава і право парламентської опозиції. Ці принципи повинні гарантувати, що деспотизм не пройде, що державні рішення, наприклад, про вибори і парламенті, виносяться за згодою народу, що права діють для всіх, а різниця думок і партії мають місце бути.

Бажаючі отримати громадянство письмово повинні визнати ці принципи і заявити, що вони не беруть участь в антиконституційних заходах. Перед наданням громадянства Відомство у справах громадянства має подати заяву, крім іншого, у Відомство з охорони Конституції.

Хто раніше мав антиконституційні переконання, може отримати громадянство тим не менш, якщо зможе довести Відомству по громадянству відмова від таких переконань. Для цього можуть бути залучені свідки.

До передачі Свідоцтва про прийняття до громадянства заявник/заявниця повинні урочисто в усній формі заявити, що він/вона шанує Конституцію і закони ФРН і не допустить того, що може нашкодити ФРН. Це урочисте визнання в усній формі підтверджує письмове визнання вільного демократичного суспільного устрою ФРН.

8. Позбавлення/відмову від попереднього громадянства

Головною ідеєю німецького Закону про громадянство є запобігання наявності кількох громадянств. Це означає, що колишнє громадянство повинно бути скасовано до отримання нового громадянства в Німеччині. Це відбувається двома способами: позбавлення або відмову від іноземного громадянства.

Є винятки, що допускають наявність кількох громадянств.

Для громадян держав Європейського союзу і Швейцарії діє особливе положення: перед вступом у нове громадянство вони не повинні відмовлятися від колишнього. Однак може бути, що згідно із законодавством іншої держави вони втратять своє колишнє громадянство, якщо вступлять в німецьке громадянство.

Виключення для прийняття в кілька громадянств:
 • якщо закон іншої держави не зобов’язує до виходу з колишнього громадянства,
 • якщо здача іншого громадянства не вдається, тобто:
 • відповідну заяву не було прийнято,
 • країна походження відхиляє необхідні формуляри або
 • щодо повного та належно оформленої заяви після закінчення відповідного терміну (більше двох років після подання заяви) все ще не винесено рішення.
 • якщо інша держава ставить неприйнятні умови для виходу з громадянства, наприклад, занадто високі мита (вище місячних доходів брутто, але не менш 1.280 €).
 • щодо визнаних біженців. В таких випадках перед прийняттям до громадянства Федеральне відомство міграції і біженців багаторазово перевіряє, чи продовжуються переслідування біженців.
 • щодо літніх іноземців/іноземок (старше 60 років), наприклад, можуть враховуватися також проблеми зі здоров’ям, які ускладнюють процес виходу з іншого громадянства.

Допускається, коли інша держава має правомочні домагання і тому відхиляє вихід з громадянства. Наприклад,
якщо надається державою стипендія не була виплачена і в цілому, для військовозобов’язаних.

Особливі групи осіб/Спрощена/Прискорена процедура вступу в громадянство

Для певних груп осіб, таких як члени сімей іноземців з правом отримання громадянства, дружини або зареєстровані супутники життя німців, громадяни держав Європейського союзу, літні іноземці, особи, які мають право на отримання притулку, і визнані біженці, а також особи без громадянства при вступі в громадянство діють особливі умови. Як правило, вступ в німецьке громадянство для них легше. Це поширюється на такі групи осіб:

 • Члени сімей іноземців з правом прийняття громадянство
 • Чоловік/дружина вже через чотири роки проживання в Німеччині може прийняти громадянство, якщо шлюб діяв на території Німеччини протягом двох років.
 • Діти до 16-ти років зазвичай можуть набути громадянство через три роки проживання.
 • Подружжя або зареєстровані цивільні партнери німецьких громадян
 • Подружжя або зареєстровані одностатеві цивільні партнери німецьких громадян при певних умовах мають право на отримання громадянства, тобто якщо виконані відповідні умови, то в отриманні громадянства може бути відмовлено тільки у виняткових випадках. Право на отримання громадянства втрачає силу, якщо шлюб або зареєстроване партнерство засмучені, обидва партнера живуть окремо і запланували розлучення / розірвання цивільного партнерства. Так звані фіктивні шлюби не дають права на отримання громадянства.
 • Громадяни держав Європейського союзу
 • Літні іноземці
 • Особи, які мають право на отримання притулку, і визнані біженці
 • Особи без громадянства

Подача заяви на отримання громадянства

Ті, хто тривалий час проживають у Німеччині, але не є громадянами Німеччини, можуть подати заяву на прийняття у громадянство.

З 16-річного віку, іноземці мають право самостійно подавати таку заяву. Для іноземців молодшого віку заяву подають їх законні представники. Як правило, це батьки.

Яке Відомство у справах громадянства відповідає за це, знає міське чи районне управління, окружне відомство або відомство у справах іноземців.

Як правило, за одну людину сплачується мито в розмірі 255 €.

За малолітніх дітей без власного джерела доходів, які приймаються в громадянство разом із своїми батьками, оплачуються 51 €.

Якщо неповнолітні приймаються в громадянство без своїх батьків, оплачується стандартна мито в розмірі 255 €. Є можливість ухилитися від сплати мита, наприклад, через справедливості, або ж Ви можете вимагати оплати меншою мита, або ж не платити зовсім. Заявники з невеликим джерелом доходів або якщо в громадянство вступають кілька дітей, можуть домовитися з Відомством у справах громадянства про зменшення мита або оплату частинами.

Якщо Ваш запит на отримання громадянства отримує схвалення, Ви повинні відмовитися від українського громадянства.
Тобто, Вам необхідно вийти з українського громадянства.

Після цього буде видано посвідчення про громадянство та надано німецьке громадянство.

Впродовж всього процесу прийняття у громадянство ми супроводжуємо Вас як юридично, так і організаційно.

(34 людина, в середньому: 4.24/5)

^