Німецький центр Аренс і Шварц

Будь-яка юридична допомога

+380 97 947 0991

Оприлюднено зміни в трудовому законодавстві на період дії воєнного стану

Нарешті законопроект № 7160 «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» повернуто з підписом від Президента України та оприлюднено офіційно. Тепер це Закон № 2136-ІХ. Але, нажаль, маємо істотні відмінності оприлюдненого документа від законопроекту, наявного на офіційному інтернет-сайті Верховної Ради України.

Для простоти сприйняття спочатку наведу норми, які наявні або змінені в тексті закону порівняно з текстом законопроекту. Після цього, окремо – те, що зникло з тексту документу.

Зміни на період дії воєнного стану:

1. Укладення трудового договору:

- форма трудового договору (усна/письмова) – за згодою сторін;
- випробувальний термін – можливий для будь-якої категорії працівників;
- нова підстава укладання строкових трудових договорів – на період дії воєнного стану або на період заміщення тимчасово відсутнього працівника;

2. Переведення:

- на іншу роботу – без згоди працівника;
Підстава – для відвернення або ліквідації наслідків бойових дій, а також інших обставин, які ставлять або можуть становити загрозу життю чи нормальним життєвим умовам людей.
- заробіток – не нижче середнього на попередньому місці роботи;
- неможливо без згоди переведення в іншу місцевість, де тривають активні бойові дії.

3. Зміна істотних умов праці:

- двомісячний строк попередження – не застосовується.

4. Звільнення за ініціативою працівника:

- розірвання трудового договору – без двотижневого строку попередження;
Підстава – ведення бойових дій в районах розташування роботодавця та загроза для життя і здоров’я працівника.
Винятки:
-примусове залучення до суспільно-корисних робіт в умовах воєнного часу;
-залучення до виконання робіт на об’єктах, віднесених до критичної інфраструктури.

5. Звільнення за ініціативою роботодавця:

- допускається звільнення працівника в період його тимчасової непрацездатності, а також у період перебування працівника у відпустці (виключення – відпустка у зв’язку вагітністю та пологами та відпустка для догляду за дитиною);
- дата звільнення – перший робочий день, наступний за днем закінчення тимчасової непрацездатності або після закінчення відпустки;
- згода профіспілки не потрібна;
Виключення – звільнення працівників, обраних до профспілкових органів.

6. Час роботи:

- нормальна тривалість роботи – до 60 годин на тиждень (зазвичай – до 40), скорочена – до 50 (зазвичай – від 24 до 36);
- робочий тиждень (5 або 6 днів) – встановлюється роботодавцем за рішенням військового командування разом із військовими адміністраціями;

7. Час відпочинку:

- щотижневий безперервний відпочинок – можуть скорочувати до 24 годин (зазвичай – не менше 42);
- не скорочується на одну годину робочий день напередодні святкових і неробочих днів;
- не обмежується максимальна тривалість робочого дня напередодні вихідних днів при шестиденному робочому тижні (зазвичай – не більше 5 годин);
- не застосовуються граничні норми надурочних робіт;
- не переносяться святкові і неробочі дні у разі їх збігу з вихідним днем;
- не переносяться вихідні і робочі дні з метою оптимального використання святкових і неробочих днів;

8. Кадрове діловодство та зберігання архівних документів:

- здійснюється на розсуд роботодавця виключно в районах активних бойових дій з дотриманням таких умов:
достовірний облік виконуваної працівником роботи;
облік витрат на оплату праці.
Звертаю увагу: Конструкція статті побудована так, що вимога достовірності стосується лише обліку виконуваної працівником роботи.

9. Робота в нічний час:

- вагітні жінки і жінки, що мають дітей віком до одного року, особи з інвалідністю, яким за медичними рекомендаціями протипоказана така робота залучаються лише за їх згодою;
- не застосовується скорочення робочих змін у нічний час.

10. Праця жінок (крім вагітних жінок і жінок, які вигодовують дитину віком до одного року) дозволена:

- на важких роботах;
- на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці;
- на підземних роботах.

11. Працівники, які мають дітей старше 1 року, можуть залучатись до:

- нічних і надурочних робіт,
- робіт у вихідні, святкові і неробочі дні,
- направлятися у відрядження за їх згодою.

12. Оплата праці

- може бути призупинена у разі неможливості виплати через воєнні дії;
- обов’язок роботодавця – вжити всіх можливих заходів для забезпечення реалізації права працівника на своєчасне отримання заробітної плати – ДОДАНО!;
- звільнення роботодавця від відповідальності за порушенні строків виплати заробітної плати – лише якщо останній доведе, що це порушення сталось внаслідок ведення бойових дій або внаслідок інших обставин непереборної сили – ДОДАНО!;
- звільнення від відповідальності не звільняє від обов’язку виплати заробітної плати – ДОДАНО!;
- момент виплати – відновлення діяльності підприємства (замість – відновлення можливості підприємства здійснювати основну діяльність).
Тобто на роботодавця поклали обов’язок вжити всіх заходів для виплати заробітної плати і обов’язок доведення, що всі заходи ним вжито і невиплата сталася внаслідок ведення бойових дій.

13. За ініціативою роботодавця може бути призупинена дія окремих положень колективного договору.

14. Відпустки:

- щорічна основна – 24 календарні дні;
- у разі залучення працівника до виконання робіт на об’єктах віднесених до критичної інфраструктури – обов’язково надається:
відпустка у зв’язку вагітністю та пологами;
відпустки для догляду за дитиною;
- за свій рахунок може надаватись без обмеження тривалості.

15. Призупинення трудового договору (нововведення!)

- тимчасове звільнення роботодавця від обов’язку забезпечувати працівника роботою і тимчасове звільнення працівника від обов’язку виконувати роботу за укладеним трудовим договором;
- не тягне припинення трудових відносин;
- відшкодування зарплати та всіх виплат працівникам покладається на державу – агресора.

16. Звільнено роботодавців від відрахування коштів профспілкам.

Разом із тим, з тексту закону зникла така підстава розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця, як ліквідація підприємства, установи, організації, викликана знищенням в результаті бойових дій усіх виробничих, організаційних або технічних потужностей або майна підприємства зі скороченим строком попередження про таке звільнення – не менше 10 днів. Тобто залишається загальний порядок та підстави звільнення, визначені діючим Кодексом Законів про працю України. З чим «вітаю» всіх роботодавців, виробничі потужності яких знищені внаслідок бойових дій!

(2 людина, в середньому: 3.50/5)

^